en en

Neúčtovné položky - výzvy na inkaso

Výzvy, ktorými účastníci – vykonávacie inštitúcie vyzývajú iných účastníkov – vykonávacie inštitúcie na realizáciu inkasného prevodu pre svojich klientov alebo pre seba.

Inkaso sa v platobnom styku realizuje tak, že vykonávacia inštitúcia na základe svojho alebo klientovho príkazu na inkaso pošle do inej určenej vykonávacej inštitúcie výzvu na inkaso. Táto po preverení oprávnenia inkasovať peňažné prostriedky uskutoční na základe prijatej výzvy úhradu prostriedkov v prospech vyzývajúcej inštitúcie (resp. jej klienta).