en en

Prevody z tretej strany - Prioritné úhrady z tretej strany

Osobitný druh prevodov peňažných prostriedkov realizovaných nepriamymi účastníkmi (tretími stranami), ktoré sú v platobnom systéme SIPS spracované a zúčtované prednostne. Výhodou prioritnej úhrady je okamžité informovanie priamych účastníkov – odosielateľa, príjemcu aj nepriameho účastníka (tretej strany) o spracovaní a zúčtovaní takéhoto prevodu.

V tejto kategórii sú klientské aj medzibankové prioritné úhrady z tretej strany agregované ako jeden údaj, nakoľko sa prioritná forma úhrad z tretej strany v súčasnosti využíva len minimálne.

Nepriamymi účastníkmi sú podľa súčasnej legislatívy najmä podniky pomocných bankových služieb, ktoré vykonávajú platobný styk a spracúvanie a zúčtovanie dát pri prevodoch.