en en

Makroprudenciálny komentár - marec 2024

Finančný cyklus pokračoval v ochladzovaní

Proticyklický kapitálový vankúš ostáva na úrovni 1,5 %

Snežienky v snehu

Trh úverov na bývanie sa stabilizoval

Ceny bytov už zásadnejšie neklesali

Banky zaznamenali úspešný rok

Poskytovanie hypoték sa stabilizovalo, podnikové úvery v závere roka ešte spomaľovali

Poskytovanie nových hypoték je už približne rok stabilizované. Na druhej strane zrýchlili spotrebiteľské úvery. Za ich vyšším čerpaním stojí najmä inflácia. Podniky v závere roka 2023 načerpali menej úverov, v januári však zrýchlili a  ich rast sa nachádza na mediáne krajín EÚ. 

Ceny bytov sa už pol roka výraznejšie nezmenili

Priemerná cena inzerovaných bytov je už vyše pol roka stabilizovaná. Stabilnú úroveň cien si udržujú aj novostavby, ich predaje však dosahujú rekordne nízke úrovne. Dostupnosť bývania ostáva aj naďalej na znížených úrovniach.

Banky zaznamenali priaznivý rok z pohľadu zisku

Pod vyšší zisk sa podpísal nárast čistého úrokového výnosu v dôsledku rastu úrokových sadzieb. V porovnaní s Európou však ziskovosť domáceho bankového sektora ostáva naďalej nižšia. Vývoj trendov v ziskovosti v úvode tohto roka pretrval, do tvorby zisku však už zasiahlo zvýšenie zdanenia bánk. Kapitálová primeranosť bánk na konci roka vzrástla. Utlmený dopyt po úveroch a pravidelný koncoročný prílev retailových vkladov zlepšili aj ukazovatele likvidity.

Proticyklický kapitálový vankúš netreba meniť

Finančný cyklus sa ochladil už šiesty štvrťrok po sebe. Znamená to, že cyklické riziká sa síce kumulujú pomalšie, avšak sú naďalej prítomné v úverových portfóliách bánk. Zároveň nedošlo k zvýšenému zlyhávaniu úverov. Banky tak nemusia tvoriť nadmerné opravné položky. Ich aktuálny zisk je dobrým predpokladom pre udržiavanie dobrej kapitálovej pozície.

Ďalej sa dozviete
  • Čo stojí za spomalením finančného cyklu
  • Čo je nové vo svete makroprudenciálnej politiky