en en

Archív zoznamov PFI

2016 IV V VII IX XII
2015 V
2014 I II X
2013 II VIII IX XII
2012 I II III IX X
2011 I III IV VIII XII
2010 I II III IV VIII IX X XII
2009 I II IV V VII VIII XII
2008 I II V XII
2007 I III IV V VI X XI XII
2006 III VI XII
2005 IV VI IX XI XII
2004 I VI XII
2003 X XII
Poznámka: Zoznam PFI sa zverejňuje len v mesiacoch kedy došlo k jeho aktualizácii.