en en

Podiel zahraničného kapitálu na upísanom základnom imaní bánk v SR v rokoch 2009 až 2011

Krajina Upísané základné imanie v mil. Eur 1/
2009 2010 2011
31.3. 30.6. 30.9. 31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12.
Banky a pobočky zahr. bánk – spolu1/ 2 243,9 2 256,8 2 195,0 2 074,3 2 013,7 1 997,2 1 998,9 2 024,5 1 995,5 2 174,6 2 274,9 2 477,0
v tom:
tuzemské základné imanie 187,5 189,4 189,8 189,7 189,7 188,5 188,6 189,4 189,4 186,8 187,1 187,6
zahraničné základné imanie 2 056,5 2 067,5 2 005,2 1 884,6 1 824,0 1 808,6 1 810,2 1 835,1 1 806,1 1 987,8 2 087,8 2 289,4
v tom:
Belgicko 138,3 138,3 83,7 166,0 166,0 166,0 166,0 173,1 172,9 171,4 254,4 255,7
Cyprus 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 103,6 103,6 103,6 161,1 164,5 164,5 306,5
Kanada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ČR 595,6 599,6 578,8 378,1 302,8 283,5 279,0 290,4 255,5 428,7 432,9 474,5
Francúzsko 9,3 9,3 9,3 3,3 3,3 3,8 3,8 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Holandsko 20,3 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7
Írsko 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8
Japonsko
Lichtenštajnsko
Litva 0,0 0,0 0,0 0,0
Maďarsko 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 77,7
Nemecko 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6
Poľsko 20,5 20,5 25,5 29,3 29,3 31,2 33,4 34,9 36,4 36,4 36,4 36,4
Rakúsko 597,9 604,0 612,1 612,1 626,8 626,0 629,9 637,3 584,3 591,1 603,8 610,5
Rusko
Švajčiarsko 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Taliansko 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
Veľká Británia 1,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
USA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Luxembursko 416,5 417,1 417,1 417,1 417,1 417,1 417,1 416,9 416,9 416,9 416,9 416,9
Portugalsko 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
1/ Pri pobočkách zahraničných bánk ide o finačné zdroje poskytnuté zahraničnou bankou jej pobočke