en en

Prehľad o rozvoji peňažného sektora

Rozvoj bankového sektora SR

Aktuálne údaje k 31.03.2022

Rozmiestnenie organizačných jednotiek komerčných bánk

aktuálne údaje k 31. 03. 2022

Vývoj evidenčného počtu pracovníkov v bankovom sektore SR

Aktuálne údaje k 31.03.2022

Vývoj základného imania komerčných bánk a pobočiek zahraničných bánk v SR

aktuálne údaje k 31. 03. 2022

Časový rad od roku 2009

Podiel zahraničného kapitálu na základnom imaní bánk v SR

Aktuálne údaje k 31. 03. 2022

Časový rad od roku 2009

Účelové organizácie v peňažnom sektore SR

stav k 31. 03. 2022

Zoznam subjektov

Asociácie v peňažnom sektore SR

stav k 31. 03. 2022

Zoznam subjektov

Iné inštitúcie v peňažnom sektore SR

stav k 31. 03. 2022

Zoznam subjektov