en en

Prehľad o rozvoji bankového sektora

Údaje k 31. 3. 2024

Časový rad

Počet bánk
Rozmiestnenie organizačných jednotiek komerčných bánk
Počet pracovníkov
Počet klientov
Výška základného imania
Výška zahraničného kapitálu

Zoznam

Účelové organizácie
Asociácie
Iné inštitúcie