en en

Prehľad o rozvoji peňažného sektora

Rozvoj bankového sektora SR

aktuálne údaje k 31.12.2022:

Rozmiestnenie organizačných jednotiek komerčných bánk

aktuálne údaje k 31. 12. 2022:

Vývoj evidenčného počtu pracovníkov v bankovom sektore SR

aktuálne údaje k 31.12.2022:

Vývoj základného imania komerčných bánk a pobočiek zahraničných bánk v SR

aktuálne údaje k 31. 12. 2022:

Časový rad od roku 2009

Podiel zahraničného kapitálu na základnom imaní bánk v SR

aktuálne údaje k 31. 12. 2022:

Časový rad od roku 2009

Účelové organizácie v peňažnom sektore SR

stav k 31. 12. 2022

Zoznam subjektov

Asociácie v peňažnom sektore SR

stav k 31. 12. 2022

Zoznam subjektov

Iné inštitúcie v peňažnom sektore SR

stav k 31. 12. 2022

Zoznam subjektov