en en

Podiel zahraničného kapitálu na upísanom základnom imaní bánk v SR v rokoch 2018 až 2020

Krajina Upísané základné imanie v mil. Eur 1/
2018 2019 2020
31.3. 30.6. 30.9. 31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12.
Banky a pobočky zahr. bánk – spolu1/ 3 626,4
3 617,5

3 640,6
3 733,6
3 783,2
3 783,5
3 780,9
3 819,4
3 815,8
3 817,5
3 874,2
3 929,2
v tom:

tuzemské základné imanie 191,1
190,8
190,8
190,9
190,9
191,2
191,2
190,8
190,8
190,8
240,6
240,7
zahraničné základné imanie 3 435,3
3 426,7
3 449,8
3 542,8
3 592,3
3 592,3
3 589,7
3 628,6
3 625,0
3 626,7
3 633,6
3 688,5
v tom:

Belgicko 295,0
295,0
295,0
295,0
295,0
295,0
295,0
295,0
295,0
295,0
295,0
420,9
Cyprus 250,3
250,3
250,3
250,3
250,3
250,3
250,3
250,7
250,8
250,7
250,9
250,9
Kanada 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ČR 1 816,8
1 813,8
1 836,9
1 909,9
1 959,8
1 960,1
1 957,5
1 991,0
1 987,4
1 989,1
1 995,8
2 007,8
Francúzsko 14,9
14,9
14,9
14,9
14,9
14,9
14,9
14,9
14,9
14,9
14,9
61,9
Holandsko 19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
Írsko 54,8
54,8
54,8
54,8
54,8
54,8
54,8
54,8
54,8
54,8
54,8
54,8
Rumunsko 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Srbsko 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Švédsko 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Maďarsko 142,2
136,2
136,2
151,2
151,2
151,2
151,2
151,2
151,2
151,2
151,2
11,3
Nemecko 24,5
24,5 24,6
24,6
21,6
21,6
21,6
21,6
21,6
21,6
21,6
21,6
Poľsko 51,4
51,4 51,4
51,4
51,4
51,4
51,4
51,4
51,4
51,4
51,4
51,4
Rakúsko 347,8
347,6
347,6
352,6
352,7
352,7
352,7
357,7
357,6
357,8
357,8
367,7
Švajčiarsko 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Taliansko 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Veľká Británia 0,0
0,4 0,4
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
USA 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Luxembursko 418,0 418,0 418,0
418,0
421,0
420,7
420,7
420,7
420,7
420,7
420,7
420,7

1/ Pri pobočkách zahraničných bánk ide o finačné zdroje poskytnuté zahraničnou bankou jej pobočke