en en

Podiel zahraničného kapitálu na upísanom základnom imaní bánk v SR v rokoch 1993 až 1995

Podiel zahraničného kapitálu na upísanom základnom imaní bánk v SR v rokoch 1993 až 1995

Krajina Upísané základné imanie v mil. Sk
1993 1994 1995
1.1. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12.
Banky a pobočky zahr. bánk – spolu1/ 8794,5 9386,4 11929,7 11653,2 13820,9 14704,7 14949,4 15510,0 19634,3 19969,0 21104,1 23766,5 25241,1
v tom:
tuzemské základné imanie 8123,5 8413,8 10114,6 10009,3 11823,8 12438,8 12381,4 12989,2 15152,6 15160,6 15209,4 16979,3 16990,3
zahraničné základné imanie 671,0 972,6 1815,1 1643,9 1997,1 2265,9 2568,0 2520,8 4481,7 4808,4 5894,7 6787,2 8250,8
v tom:
ČR 392,5 411,5 300,8 469,6 471,7 471,5 2180,4 2402,9 2989,2 2719,6 3983,2
Francúzsko 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0
Holandsko 303,9 303,9 303,9 229,7 305,8 305,8 305,8 305,8 305,8
Nemecko 97,5 97,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 657,5 657,5
Rakúsko 573,5 605,1 695,1 695,1 695,1 795,1 1095,1 1122,3 1171,2 1275,4 1775,4 1733,7 1933,7
Rusko 300,0 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8 236,8 236,8 236,8 236,8 236,8
Taliansko 113,8 113,8
Veľká Británia 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 250,0 250,0
USA 500,0 500,0

1/ Pri pobočkách zahraničných bánk ide o trvale poskytnuté finančné prostriedky zahraničnou bankou