en en

Podiel zahraničného kapitálu na upísanom základnom imaní bánk v SR v rokoch 1996 až 1998

Podiel zahraničného kapitálu na upísanom základnom imaní bánk v SR v rokoch 1996 až 1998

Krajina Upísané základné imanie v mil. Sk 1/
1996 1997 1998
31.3. 30.6. 30.9. 31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12.
Banky a pobočky zahr. bánk – spolu1/ 25536,4 27540,8 28287,1 30037,5 30339,6 30600,8 31486,3 32025,8 31843,5 33952,9 33930,5 34624,6
v tom:
tuzemské základné imanie 17181,3 17564,1 17693,6 18150,4 18217,3 18895,4 19194,1 19466,5 19560,6 21928,1 21632,5 21694,1
zahraničné základné imanie 8355,1 9976,7 10593,5 11887,1 12122,3 11705,4 12292,2 12559,3 12282,9 12024,8 12298,0 12930,5
v tom:
Belgicko 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Cyprus 20,5 20,5 23,2 23,2 23,2 23,0 0,0 75,3 75,3
ČR 3989,2 5588,3 5481,1 4919,1 4873,8 4243,0 4325,1 3384,2 2920,6 2627,6 2583,7 2664,4
Francúzsko 270,0 272,3 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0
Holandsko 305,8 305,8 559,5 1978,0 2197,7 2189,3 2192,6 2242,9 2239,1 2262,6 2284,1 2397,0
Japonsko 97,3 97,3
Lichtenštajsko 11,2 11,3
Luxembursko 2,4 0,3 0,3 0,4 8,4 8,4 8,2 8,1
Nemecko 657,5 657,5 722,5 763,6 824,4 823,3 1323,3 1323,3 1323,3 1323,3 1392,7 1556,4
Rakúsko 2029,5 2011,1 2226,1 2270,6 2270,6 2488,2 2489,4 2507,9 2512,4 2540,0 2471,3 2747,6
Rusko 236,8 273,8 236,1 236,1 236,1 236,1 236,1 236,0 126,0 126,0 126,0 126,0
Švajčiarsko 4,0 8,1 9,8 9,8 9,2 9,2 9,2
Taliansko 113,8 113,8 157,7 368,6 368,6 368,6 368,6 356,5 353,3 353,3 353,3 353,3
Veľká Británia 250,0 250,0 251,4 370,1 370,1 370,1 370,1 370,1 652,6 652,6 786,3 786,3
USA 500,0 500,0 500,0 500,8 500,8 502,9 503,2 1654,4 1662,0 1668,5 1668,7 1667,9

1/ Pri pobočkách zahraničných bánk ide o trvale poskytnuté finančné prostriedky zahraničnou bankou