en en

Podiel zahraničného kapitálu na upísanom základnom imaní bánk v SR v rokoch 1999 až 2001

Podiel zahraničného kapitálu na upísanom základnom imaní bánk v SR v rokoch 1999 až 2001

Krajina Upísané základné imanie v mil. Sk 1/
1999 2000 2001
31.3. 30.6. 30.9. 31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12.
Banky a pobočky zahr. bánk – spolu1/ 34 750,3 35 399,1 41 688,2 52 836,8 52 832,1 56 086,6 54 750,5 53 997,6 56 038,7 60 131,2 57 786,6 58 052,2
v tom:
tuzemské základné imanie 21767,1 21853,1 28517,5 39859,7 39 922,9 41 764,8 40 316,7 38 844,2 38 847,8 33 926,8 34 862,8 22 906,0
zahraničné základné imanie 12 983,2 13 546,0 13 170,7 12 977,1 12 909,2 14 321,8 14 433,8 15 153,4 17 190,9 26 204,4 22 923,8 35 146,2
v tom:
Belgicko 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Cyprus 2,0 15,1 15,1 46,5 15,1 15,1 15,1 9,1
ČR 2 592,9 2 666,3 2 641,9 2 600,0 2 591,4 2 628,3 2 662,7 3 158,2 3 169,6 3 150,9 3 188,3 3 457,7
Francúzsko 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 517,0 517,0 517,0 517,0
Holandsko 2 593,3 2 646,1 2 538,6 2 543,9 2 551,7 2 631,2 2 730,8 2 693,8 2 723,4 2 692,7 2 683,5 2 687,6
Japonsko 97,3 97,3 97,3 97,3 97,3 97,3 97,3 97,3 97,3 97,3 97,3
Lichtenštajsko 2,9 2,9 2,9 3,2
Maďarsko 1,0 1,0 34,1
Nemecko 1 690,6 1 686,5 1 552,8 1 584,1 1 553,6 2 062,7 2 062,8 2 257,8 2 257,8 2 391,3 2 391,3 830,5
Rakúsko 2 749,9 3 190,4 3 160,4 3 177,7 3 127,5 3 911,5 3 869,7 4 064,7 3 997,7 9 684,3 8 362,6 9 794,7
Rusko 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0
Švajčiarsko 1,0 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Taliansko 353,3 353,3 353,3 353,3 353,3 353,2 353,2 521,3 2 518,8 2 082,1 2 082,1 2 082,1
Veľká Británia 652,6 652,6 372,2 370,1 370,1 370,2 370,2 104,6 104,7 2 163,7 1 815,7 1 815,0
USA 1 668,4 1 668,4 1 666,3 1 664,7 1 664,3 1 664,3 1 659,6 1 659,6 1 656,6 3 277,2 1 653,2 1 651,9
Luxembursko 8,1 8,1 208,9 8,0 8,0 8,0 12 260,2

1/ Pri pobočkách zahraničných bánk ide o trvale poskytnuté finančné prostriedky zahraničnou bankou