en en

Rozvoj bankového sektora v Slovenskej republike v rokoch 1993 až 1996

Rozvoj bankového sektora v Slovenskej republike

Typ banky 1993 1994 1995 1996
1.1. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12.
Centrálna banka a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Banky bez zahraničnej
majetkovej účasti
a 11 11 9 9 10 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
b 10 11 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10
Banky so zahraničnou
majetkovou účasťou
a 4 5 8 8 8 9 10 10 10 10 12 14 14 14 14 14 14
b 4 4 7 7 7 8 9 9 10 10 10 11 13 13 14 14 14
Pobočky zahraničných
bánk
a 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 9 9 9 8 7 6 5
b 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 7 6 5
SR spolu a 24 26 27 27 29 29 30 30 30 30 31 34 34 33 32 31 30
b 23 24 26 26 26 26 27 27 28 28 28 29 32 31 32 31 30

a) počet komerčných bánk a pobočiek zahraničných bánk, ktorým bola udelená licencia
b) počet komerčných bánk a pobočiek zahraničných bánk, ktoré začali činnosť