en en

Rozvoj bankového sektora v Slovenskej republike v rokoch 1997 až 2000

Rozvoj bankového sektora v Slovenskej republike

Typ banky 1997 1998 1999 2000
31.3. 30.6. 30.9. 31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12.1/ 31.3. 30.6.2/ 30.9. 31.12.
Centrálna banka a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Banky bez zahraničnej
majetkovej účasti
a 10 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 11 11 9 7 7
b 10 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 11 11 9 7 7
Banky so zahraničnou
majetkovou účasťou
a 14 14 14 14 15 15 15 14 14 14 14 12 12 13 13 14
b 14 14 14 14 15 15 15 14 14 14 14 12 12 13 13 14
Pobočky zahraničných
bánk
a 5 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
b 5 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
SR spolu a 30 30 30 30 29 29 28 27 27 27 27 26 26 25 23 24
b 30 30 30 30 29 29 28 27 27 27 27 26 26 25 23 24

a) počet komerčných bánk a pobočiek zahraničných bánk, ktorým bola udelená licencia
b) počet komerčných bánk a pobočiek zahraničných bánk, ktoré začali činnosť
1/ Poštová banka preradená do skupiny bánk bez zahraničnej majetkovej účasti
2/ Prvá komunálna banka preradená do skupiny bánk so zahraničnou majetkovou účasťou