en en

Rozvoj bankového sektora v Slovenskej republike v rokoch 2001 až 2004

Rozvoj bankového sektora v Slovenskej republike

Typ banky 2001 2002 2003 2004
31.3. 30.6.1/ 30.9. 31.12.2/ 31.3.3/ 30.6.4/ 30.9. 31.12. 31.3. 30.6. 30.9.5/ 31.12.6/ 31.3. 30.6. 30.9. 31.12.
Centrálna banka a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Banky bez zahraničnej
majetkovej účasti
a 7 6 6 6 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
b 7 6 6 6 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Banky so zahraničnou
majetkovou účasťou
a 14 15 15 13 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16
b 14 15 15 13 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16
Pobočky zahraničných
bánk
a 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
b 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
SR spolu a 24 24 24 22 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22
b 24 24 24 22 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22
Poskytovatelia voľných cezhraničných bankových služieb 9 32 49

a) počet komerčných bánk a pobočiek zahraničných bánk, ktorým bola udelená licencia
b) počet komerčných bánk a pobočiek zahraničných bánk, ktoré začali činnosť
1/ Slovenská sporiteľňa, a.s. preradená do skupiny bánk so zahraničnou majetkovou účasťou
2/ Všeobecná úverová banka, a.s. preradená do skupiny bánk so zahraničnou majetkovou účasťou
3/ Istrobanka, a.s. preradená do skupiny bánk so zahraničnou majetkovou účasťou
KOBL – dňa 31.1.2002 ukončená činnosť
4/ Investičná a rozvojová banka, a.s. preradená do skupiny bánk so zahraničnou majetkovou účasťou
5/ Banka Slovakia, a.s. preradená do skupiny bánk so zahraničnou majetkovou účasťou
Dňa 12.8.2003 udelená licencia Commerzbank, AG Bratislava, pobočka zahraničnej banky
6/ Commerzbank, AG Bratislava, pobočka zahraničnej banky začala činnosť 15.1.2003