en en

Rozvoj bankového sektora v Slovenskej republike v rokoch 2009 až 2012

Typ banky 2009 2010 2011 2012
31.3.1/ 30.6.2/ 30.9. 31.12. 31.3.3/4/5/ 30.6. 30.9.6/7/ 31.12.8/ 31.3.9/10/ 30.6.11/ 30.9. 31.12. 31.3.12/13/14/ 30.6. 30.9.15/16/ 31.12.17/
Centrálna banka a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Banky bez zahraničnej majetkovej účasti a 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
b 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Banky so zahraničnou majetkovou účasťou a 14 14 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12
b 14 14 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12
Pobočky zahraničných bánk a 10 11 11 11 12 12 13 14 16 17 17 17 16 16 16 14
b 10 11 11 11 12 12 13 14 16 17 17 17 16 16 16 14
SR spolu a 27 28 27 27 28 28 29 30 31 32 32 32 31 31 31 29
b 27 28 27 27 28 28 29 30 31 32 32 32 31 31 31 29
Poskytovatelia voľných cezhraničných bankových služieb 260 266 271 274 278 285 288 296 295 285 288 294 296 301 302 310
a) počet komerčných bánk a pobočiek zahraničných bánk, ktorým bola udelená licencia b) počet komerčných bánk a pobočiek zahraničných bánk, ktoré začali činnosť 1/ Citibank Europe plc, zmena z banky na pobočku zahraničnej banky, začala činnosť 1.1.2009 2/ Oberbank AG, pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike začala činnosť 1.4.2009 3/ UNIBON, spořitelní a uvěrní družstvo, organizačná zložka zahraničnej osoby začala činnosť 1.1.2010 4/ ABN AMRO Bank N.V.., zmenila názov na The Royal Bank of Scotland N.V., pobočka zahraničnej banky 6.2.2010 5/ CALYON S.A.., zmenila názov na Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A., pobočka zahraničnej banky 17.3.2010 6/ Fio, sporiteľné družstvo, organizačná zložka zahraničnej osoby, zmena na Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky od 31.8.2010 7/ ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky, začala činnosť 1.8.2010 8/ AXA Bank Europe, pobočka zahraničnej banky, začala činnosť 6.10.2010 9/ KOMERČNÍ BANKA Bratislava, a.s., zmena z banky na pobočku Komerční banka, a.s. pobočka zahraničnej banky 31.12.2010 10/ BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR začala činnosť 1.3.2011 11/ AKCENTA, spořitelní a uvěrové družstvo, pobočka Košice začala činnosť 1.4.2011 12/ Dexia banka Slovensko, a.s. zmenila názov na Prima banka Slovensko, a.s. 1.1.2012 13/ Banco Mais, S.A., pobočka zahraničnej banky zmena na Banco Banif Maisa S.A., pobočka zahraničnej banky 28.1.2012 14/ UNIBON, spořitelní a uvěrní družstvo, organizačná zložka zahraničnej osoby ukončila činnosť 8.3.2012 15/ HSBC Bank plc, pobočka zahraničnej banky ukončila činnosť 30.9.2012 16/ The Royal Bank of Scotland N.V., pobočka zahraničnej banky zmena na The Royal Bank of Scotland plc pobočka zahraničnej banky 10.9.2012 17/ Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A., pobočka zahraničnej banky ukončila činnosť 1.10.2012