en en

Rozvoj bankového sektora v Slovenskej republike v rokoch 2013 až 2016

Typ banky 2013 2014 2015 2016
31.3.1/ 30.6. 30.9.2/ 31.12.3/4/ 31.3. 30.6. 30.9. 31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12.
Centrálna banka a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Banky bez zahraničnej majetkovej účasti a 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
b 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Banky so zahraničnou majetkovou účasťou a 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
b 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Pobočky zahraničných bánk a 14 14 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14 15 15
b 14 14 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14 15 15
SR spolu a 29 29 30 29 29 29 29 29 29 28 28 28 28 28 29 29
b 29 29 30 29 29 29 29 29 29 28 28 28 28 28 29 29
Poskytovatelia voľných cezhraničných bankových služieb 311 313 318 322 325 331 332 336 335 336 341 343 341 348 354 357
a) počet komerčných bánk a pobočiek zahraničných bánk, ktorým bola udelená licencia b) počet komerčných bánk a pobočiek zahraničných bánk, ktoré začali činnosť 1/ VOLKSBANK Slovensko, a.s. zmenila názov na Sberbank Slovensko, a.s. 15.2.2013/ 2/ KDB Bank Europe Ltd., pobočka zahraničnej banky začala činnosť 5.8.2013/ 3/ AXA Bank Europe, pobočka zahraničnej banky ukončila činnosť 12.11.2013/ 4/ UniCredit Bank Slovakia,a.s. ukončila činnosť 30.11.2013 a UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia,a.s., pobočka zahraničnej banky začala činnosť 1.12.2013 5/ The Royal Bank of Scotland plc, pobočka zahraničnej banky ukončila činnosť 1.4.2015/ 6/ BNP Paribas Finance SA, pobočka zahraničnej banky začala svoju činnosť 1.7.2016