en en

Rozvoj bankového sektora v Slovenskej republike v rokoch 2017 až 2020

Typ banky 2017 2018 2019 2020
31.3. 30.6.1/2/ 30.9.3/ 31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12.
Centrálna banka a 1 1 1
b 1 1 1
Banky bez zahraničnej majetkovej účasti a 2 2 2
b 2 2 2
Banky so zahraničnou majetkovou účasťou a 11 11 10
b 11 11 10
Pobočky zahraničných bánk a 15 15 14
b 15 15 14
SR spolu a 29 29 27
b 29 29 27
Poskytovatelia voľných cezhraničných bankových služieb 362 365 375
a) počet komerčných bánk a pobočiek zahraničných bánk, ktorým bola udelená licencia b) počet komerčných bánk a pobočiek zahraničných bánk, ktoré začali činnosť 1/ ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky ukončila činnosť 29.6.2017/ 2/ AKCENTA, sporitelní a úverní družstvo , zmenilo názov na Československé úvěrní družstvo, pobočka Slovensko, pobočka zahraničnej banky k 17.6.2017 v ORSR 3/ Sberbank Slovensko a.s. prestala existovať z dôvodu akvizície subjektom Prima banka Slovensko a.s. 31.7.2017