en en

Vývoj evidenčného počtu pracovníkov v bankovom sektore SR v rokoch 1993 až 1995

Vývoj evidenčného počtu pracovníkov v bankovom sektore SR v rokoch 1993 až 1995

Typ banky 1993 1994 1995
1.1. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12.
Bankový sektor SR spolu 14208 14891 15736 16919 17972 18690 19505 20275 20695 21302 21610 22398 23305
Centrálna banka 419 545 559 753 895 987 1054 1105 1147 1180 1194 1205 1230
Komerčné banky a pobočky zahraničných bánk spolu 13789 14346 15177 16166 17077 17703 18451 19170 19548 20122 20416 21193 22075
Komerčné banky spolu 13322 13582 14323 15198 16001 16538 17259 17928 18223 18775 19045 19827 20622
v tom:
– banky bez zahraničnej majetkovej účasti 12946 13111 13175 13842 14492 14581 15158 15538 15636 16027 16106 16604 17248
– banky so zahraničnou majetkovou účasťou 376 471 1148 1356 1509 1957 2101 2390 2587 2748 2939 3223 3374
Pobočky zahraničných bánk 467 764 854 968 1076 1165 1192 1242 1325 1347 1371 1366 1453