en en

Vývoj evidenčného počtu pracovníkov v bankovom sektore SR v rokoch 1996 až 1998

Vývoj evidenčného počtu pracovníkov v bankovom sektore SR v rokoch 1996 až 1998

Typ banky 1996 1997 1998
31.3. 30.6. 30.9. 31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12.
Bankový sektor SR spolu 23709 24191 24805 25331 25581 25464 25211 25170 25280 25315 25292 25217
Centrálna banka 1256 1265 1270 1278 1278 1292 1294 1302 1288 1298 1299 1312
Komerčné banky a pobočky zahraničných bánk spolu 22453 22926 23535 24053 24303 24172 23917 23868 23992 24017 23993 23905
Komerčné banky spolu 20962 21394 21995 22656 22902 22983 22719 22666 22921 22984 23032 22971
v tom:
– banky bez zahraničnej majetkovej účasti 17394 17671 18064 18594 18676 18587 18117 17865 17408 17313 17100 16849
– banky so zahraničnou majetkovou účasťou 3568 3723 3931 4062 4226 4396 4602 4801 5513 5671 5932 6122
Pobočky zahraničných bánk 1491 1532 1540 1397 1401 1189 1198 1202 1071 1033 961 934