en en

Vývoj evidenčného počtu pracovníkov v bankovom sektore SR v rokoch 1999 až 2001

Vývoj evidenčného počtu pracovníkov v bankovom sektore SR v rokoch 1999 až 2001

Typ banky 1999 2000 2001
31.3. 30.6. 30.9. 31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12.
Bankový sektor SR spolu 25 087 25 049 24 781 24 479 24 436 24 096 23 689 23 646 23 524 23 304 23 232 22 640
Centrálna banka 1 309 1 313 1 308 1 308 1 309 1 304 1 307 1 314 1 322 1 320 1 321 1 316
Komerčné banky a pobočky zahraničných bánk spolu 23 778 23 736 23 473 23 171 23 127 22 792 22 382 22 332 22 202 21 984 21 911 21 324
Komerčné banky spolu 22 849 22 803 22 623 22 325 22 183 21 839 21 378 21 337 21 151 20 891 20 796 20 177
v tom:
– banky bez zahraničnej majetkovej účasti 16 511 16 258 15 883 16 879 16 487 15 435 14 807 14 541 14 191 7 514 7 469 2 759
– banky so zahraničnou majetkovou účasťou 6 338 6 545 6 740 5 446 5 696 6 404 6 571 6 796 6 960 13 377 13 327 17 418
Pobočky zahraničných bánk 929 933 850 846 944 953 1 004 995 1 051 1 093 1 115 1 147