en en

Vývoj evidenčného počtu pracovníkov v bankovom sektore SR v rokoch 2005 až 2007

Vývoj evidenčného počtu pracovníkov v bankovom sektore SR v rokoch 2005 až 2007

Typ banky 2005 2006 2007
31.3. 30.6. 30.9. 31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12.
Bankový sektor SR spolu 21 036 20 745 21 050 21 019 20 972 20 981 20 845 20 699 20 506 20 510 20 599 20 854
Centrálna banka 1 180 1 172 1 169 1 169 1 241 1 228 1 173 1 174 1 077 1 075 1 075 1 075
Komerčné banky a pobočky zahraničných bánk spolu 19 856 19 573 19 881 19 850 19 731 19 753 19 672 19 525 19 429 19 435 19 524 19 779
Komerčné banky spolu 18 405 18 097 18 365 18 322 18 142 18 098 17 982 17 799 17 670 17 630 17 657 17 770
v tom:
– banky bez zahraničnej majetkovej účasti 883 787 771 775 774 792 795 805 811 193 198 199
– banky so zahraničnou majetkovou účasťou 17 522 17 310 17 594 17 547 17 368 17 306 17 187 16 994 16 859 17 437 17 459 17 571
Pobočky zahraničných bánk 1 451 1 476 1 516 1 528 1 589 1 655 1 690 1 726 1 759 1 805 1 867 2 009