en en

Vývoj evidenčného počtu pracovníkov v bankovom sektore SR v rokoch 2008 až 2010

Typ banky 2008 2009 2010
31.3. 30.6. 30.9. 31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12.
Bankový sektor SR spolu 21 090 21 278 21 501 21 698 21 398 20 780 20 081 19 836 19 634 19 380 19 429 19 313
Centrálna banka 1 081 1 075 1 085 1 100 1 084 1 086 1 088 1 086 1 089 1 085 1 083 1 079
Komerčné banky a pobočky zahraničných bánk spolu 20 009 20 203 20 416 20 598 20 314 19 694 18 993 18 750 18 545 18 295 18 346 18 234
Komerčné banky spolu 19 653 19 825 20 023 20 204 19 796 19 196 18 503 18 266 18 062 17 810 17 746 17 587
v tom:
– banky bez zahraničnej majetkovej účasti 306 302 293 300 301 286 285 291 286 284 285 264
– banky so zahraničnou majetkovou účasťou 19 347 19 523 19 730 19 904 19 495 18 910 18 218 17 975 17 776 17 526 17 461 17 323
Pobočky zahraničných bánk 356 378 393 394 518 498 490 484 483 485 600 647