en en

Vývoj evidenčného počtu pracovníkov v bankovom sektore SR v rokoch 2011 až 2013

Typ banky 2011 2012 2013
31.3. 30.6. 30.9. 31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12.
Bankový sektor SR spolu 19 411 19 410 19 531 19 527 19 494 19 542 19 656 19 662 19 628 19 576 19 623 19 551
Centrálna banka 1 082 1 070 1 072 1 075 1 033 1 020 1 021 1 007 1 003 1 001 1 013 1 011
Komerčné banky a pobočky zahraničných bánk spolu 18 329 18 340 18 459 18 452 18 461 18 522 18 635 18 655 18 625 18 575 18 610 18 540
Komerčné banky spolu 17 569 17 561 17 652 17 633 17 634 17 679 17 802 17 769 17 779 17 719 17 763 16 674
v tom:
– banky bez zahraničnej majetkovej účasti 261 267 270 267 265 263 257 253 268 268 271 275
– banky so zahraničnou majetkovou účasťou 17 308 17 294 17 382 17 366 17 369 17 416 17 545 17 516 1 7511 17 451 17 492 16 399
Pobočky zahraničných bánk 760 779 807 819 827 843 833 886 846 856 847 1 866