en en

Vývoj evidenčného počtu pracovníkov v bankovom sektore SR v rokoch 2014 až 2016

Typ banky 2014 2015 2016
31.3. 30.6. 30.9. 31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12.
Bankový sektor SR spolu 19 584 19 530 19 613 19 683 19 752 19 805 19 931 19 953 20 039 20 532 20 791 20 863
Centrálna banka 1 008 1 007 1 001 1 027 1 034 1 049 1 056 1 053 1 055 1 063 1 072 1 075
Komerčné banky a pobočky zahraničných bánk spolu 18 576 18 523 18 612 18 656 18 718 18 756 18 875 18 900 18 984 19 469 19 719 19 788
Komerčné banky spolu 16 719 16 765 16 861 16 870 16 907 16 894 16 960 16 973 17 011 17 470 17 470 17 538
v tom:
– banky bez zahraničnej majetkovej účasti 277 273 277 274 280 279 280 277 277 279 284 277
– banky so zahraničnou majetkovou účasťou 16 442 16 492 16 584 16 596 16 627 16 615 16 680 16 696 16 734 17 191 17 186 17 261
Pobočky zahraničných bánk 1 857 1 758 1 751 1 786 1 811 1 862 1 915 1 927 1 973 1 999 2 249 2 250