en en

Vývoj evidenčného počtu pracovníkov v bankovom sektore SR v rokoch 2017 až 2019

Typ banky 2017 2018 2019
31.3. 30.6. 30.9. 31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12.
Bankový sektor SR spolu 20 389 20 264 19 993
Centrálna banka 1 094 1 102 1 101
Komerčné banky a pobočky zahraničných bánk spolu 19 295 19 162 18 892
Komerčné banky spolu 17 474 17 359 17 230
v tom:
– banky bez zahraničnej majetkovej účasti 275 275 276
– banky so zahraničnou majetkovou účasťou 17 199 17 084 16 954
Pobočky zahraničných bánk 1 821 1 803 1 662