en en

Vývoj základného imania bankového sektora SR v roku 1994

Vývoj základného imania bankového sektora SR v roku 1994

Typ banky základné imanie v mil. Sk
31.3.1994 30.6.1994 30.9.1994 31.12.1994
upísané splatené upísané splatené upísané splatené upísané splatené
Bankový sektor spolu 19371,6 18651,2 20147,7 19321,1 21258,8 20442,0 25957,6 25524,0
Centrálna banka */ 4666,9 4666,9 5198,3 5198,3 5748,8 5748,8 6323,3 6323,3
Komerčné banky a pobočky zahraničných bánk spolu 14704,7 13984,3 14949,4 14122,8 15510,0 14693,2 19634,3 19200,7
Komerčné banky spolu 13964,7 13244,3 14207,3 13380,7 14842,4 14025,6 17181,7 16748,1
v tom:
– banky bez zahr. majetkovej účasti 9713,9 9230,5 9656,5 9214,9 10041,6 9609,8 12188,5 11971,0
– banky so zahr. majetkovou účasťou 4250,8 4013,8 4550,8 4165,8 4800,8 4415,8 4993,2 4777,1
Pobočky zahraničných bánk 740,0 740,0 742,1 742,1 667,6 667,6 2452,6 2452,6

*/ vlastný kapitál