en en

Vývoj základného imania bankového sektora SR v roku 1995

Vývoj základného imania bankového sektora SR v roku 1995

Typ banky základné imanie v mil. Sk
31.3.1995 30.6.1995 30.9.1995 31.12.1995
upísané splatené upísané splatené upísané splatené upísané splatené
Bankový sektor spolu 26562,1 26420,5 27968,0 27905,6 30900,3 29748,4 33348,0 32653,2
Centrálna banka */ 6593,1 6593,1 6863,9 6863,9 7133,8 7133,8 8106,9 8106,9
Komerčné banky a pobočky zahraničných bánk spolu 19969,0 19827,4 21104,1 21041,7 23766,5 22614,6 25241,1 24546,3
Komerčné banky spolu 17293,9 17152,3 18342,7 18280,3 21278,0 20126,1 21488,2 20793,4
v tom:
– banky bez zahr. majetkovej účasti 12188,6 12109,1 12237,4 12237,1 13622,2 13622,2 13632,4 13632,4
– banky so zahr. majetkovou účasťou 5105,3 5043,2 6105,3 6043,2 7655,8 6503,9 7855,8 7161,0
Pobočky zahraničných bánk **/ 2675,1 2675,1 2761,4 2761,4 2488,5 2488,5 3752,9 3752,9

*/ vlastný kapitál
**/ trvale poskytnuté finančné prostriedky zahraničnou centrálou