en en

Vývoj základného imania bankového sektora SR v roku 1996

Vývoj základného imania bankového sektora SR v roku 1996

Typ banky základné imanie v mil. Sk
31.3.1996 30.6.1996 30.9.1996 31.12.1996
upísané splatené upísané splatené upísané splatené upísané splatené
Bankový sektor spolu 33643,8 33208,4 35648,6 35318,0 36395,2 36056,3 39149,4 38447,9
Centrálna banka */ 8107,4 8107,4 8107,8 8107,8 8108,1 8108,1 9111,9 9111,9
Komerčné banky a pobočky zahraničných bánk spolu 25536,4 25101,0 27540,8 27210,2 28287,1 27948,2 30037,5 29336,0
Komerčné banky spolu 21973,2 21537,8 22135,5 21804,9 22841,9 22503,0 23458,5 22757,0
v tom:
– banky bez zahr. majetkovej účasti 14117,4 13778,0 14177,1 14012,5 14177,1 14177,1 13941,2 13940,8
– banky so zahr. majetkovou účasťou 7855,8 7759,8 7958,4 7792,4 8664,8 8325,9 9517,3 8816,2
Pobočky zahraničných bánk **/ 3563,2 3563,2 5405,3 5405,3 5445,2 5445,2 6579,0 6579,0

*/ vlastný kapitál
**/ trvale poskytnuté finančné prostriedky zahraničnou centrálou