en en

Vývoj základného imania bankového sektora SR v roku 1998

Vývoj základného imania bankového sektora SR v roku 1998

Typ banky základné imanie v mil. Sk
31.3.1998 30.6.1998 30.9.1998 31.12.1998
upísané splatené upísané splatené upísané splatené upísané splatené
Bankový sektor spolu 40956,9 40001,3 43066,3 42208,6 43044,5 42846,8 44821,3 44623,6
Centrálna banka */ 9113,4 9113,4 9113,4 9113,4 9114,0 9114,0 10196,7 10196,7
Komerčné banky a pobočky zahraničných bánk spolu 31843,5 30887,9 33952,9 33095,2 33930,5 33732,8 34624,6 34426,9
Komerčné banky spolu 27233,2 26277,6 29613,2 28755,5 29613,2 29415,5 30113,2 29915,5
v tom:
– banky bez zahr. majetkovej účasti 13841,5 13841,5 15921,5 15921,5 15921,5 15921,5 15921,5 15921,5
– banky so zahr. majetkovou účasťou 13391,7 12436,1 13691,7 12834,0 13691,7 13494,0 14191,7 13994,0
Pobočky zahraničných bánk **/ 4610,3 4610,3 4339,7 4339,7 4317,3 4317,3 4511,4 4511,4

*/ vlastný kapitál
**/ trvale poskytnuté finančné prostriedky zahraničnou centrálou