en en

Vývoj základného imania bankového sektora SR v roku 1999

Vývoj základného imania bankového sektora SR v roku 1999

Typ banky základné imanie v mil. Sk
31.3.1999 30.6.1999 30.9.1999 31.12.1999
upísané splatené upísané splatené upísané splatené upísané splatené
Bankový sektor spolu 44947,0 44749,3 45595,8 45398,0 51883,9 50464,7 63305,1 63305,1
Centrálna banka */ 10196,7 10196,7 10196,7 10196,7 10197,7 10197,7 10468,4 10468,4
Komerčné banky a pobočky zahraničných bánk spolu 34750,3 34552,6 35399,1 35201,3 41686,2 40267,0 52836,7 52836,7
Komerčné banky spolu 30113,2 29915,5 30635,4 30437,6 37054,3 35635,1 48241,7 48241,7
v tom:
– banky bez zahr. majetkovej účasti 15921,5 15921,5 15921,5 15921,5 21741,5 20741,5 36150,5 36150,5
– banky so zahr. majetkovou účasťou 14191,7 13994,0 14713,9 14516,1 15312,8 14893,6 12091,2 12091,2
Pobočky zahraničných bánk **/ 4637,1 4637,1 4763,7 4763,7 4631,9 4631,9 4595,0 4595,0

*/ vlastný kapitál
**/ trvale poskytnuté finančné prostriedky zahraničnou centrálou