en en

Vývoj základného imania bankového sektora SR v roku 2001

Vývoj základného imania komerčných bánk a pobočiek zahraničných bánk v SR v roku 2001

Typ banky základné imanie v mil. Sk
31.3.2001 30.6.2001 30.9.2001 31.12.2001
upísané splatené upísané splatené upísané splatené upísané splatené
Komerčné banky a pobočky zahraničných bánk spolu 56 038,7 56 038,7 60 131,2 60 131,2 57 786,6 57 786,6 58 063,5 58 063,5
Komerčné banky spolu 51 169,3 51 169,3 55 307,3 55 307,3 52 933,9 52 933,9 53 153,9 53 153,9
v tom:
– banky bez zahr. majetkovej účasti 35 609,1 35 609,1 32 972,9 32 972,9 30 599,5 30 599,5 19 921,4 19 921,4
– banky so zahr. majetkovou účasťou 15 560,2 15 560,2 22 334,4 22 334,4 22 334,4 22 334,4 33 232,5 33 232,5
Pobočky zahraničných bánk */ 4 869,4 4 869,4 4 823,9 4 823,9 4 852,7 4 852,7 4 909,6 4 909,6

*/ Pri pobočkách zahraničných bánk ide o finančné zdroje poskytnuté zahraničnou bankou jej pobočke

Zmena k 30.6.2001:
SLSP prešla do bánk so zahr. majetkovou účasťou

Zmena k 31.12.2001:
SUBA prešla do bánk so zahr. majetkovou účasťou