en en

Formuláre v elektronickej forme

Formuláre v elektronickej forme sa nachádzajú v prostredí IS STATUS-DFT v databáze DBVD DFT.

  • Aktuálny formulár Žiadosť o pridelenie prístupových práv používateľa IS STATUS-DFT (ďalej len Žiadosť) sa nachádza v databáze DBVD DFT v časti C. Číselníky > C.5 Metodické informácie > Platný > Formuláre na pridelenie prístupových práv > Formuláre pre vykazujúce subjekty DFT v záložke Obsah informácie.
  • Vykazujúcim subjektom, ktoré sa doposiaľ k IS STATUS-DFT nepripojili, zašle formulár Žiadosť a metodické pokyny pre vyplnenie žiadosti metodik IS STATUS-DFT na požiadanie.