en en

Dáta za zvolené obdobie

PREHĽAD DEVÍZOVÝCH REZERV BANKOVÉHO SEKTORA

Dátum Devízové rezervy
NBS
Devízové rezervy
komerčných bánk
Devízové rezervy
celkom
29.01.1993 197,2 480,5 677,7
26.02.1993 176,2 550,0 726,2
31.03.1993 184,1 660,2 844,3
30.04.1993 175,0 615,6 790,6
31.05.1993 256,0 656,1 912,1
30.06.1993 242,9 619,4 862,3
30.07.1993 336,0 719,4 1055,4
31.08.1993 385,8 672,6 1058,4
30.09.1993 566,6 750,0 1316,6
29.10.1993 537,7 791,9 1329,6
30.11.1993 507,6 818,7 1326,3
31.12.1993 449,6 952,7 1402,3
Poznámka:
     Definitívne údaje k ultimu mesiaca