en en

Dáta za zvolené obdobie

PREHĽAD DEVÍZOVÝCH REZERV BANKOVÉHO SEKTORA

Dátum Devízové rezervy
NBS
Devízové rezervy
komerčných bánk1)
Devízové rezervy
celkom
31.01.1996 3307,4 1608,7 4916,1
29.02.1996 3397,6 1599,9 4997,5
29.03.1996 3458,5 1489,3 4947,8
30.04.1996 3406,6 1420,7 4827,3
31.05.1996 3354,7 1398,6 4753,3
28.06.1996 3376,6 1262,5 4639,1
31.07.1996 3503,6 1237,7 4741,3
30.08.1996 3677,4 1231,7 4909,1
30.09.1996 3654,8 1142,5 4797,3
31.10.1996 3602,3 1046,8 4649,1
29.11.1996 3594,6 1130,5 4725,1
31.12.1996 3473,3 2209,2 5682,5
Poznámka:
     Definitívne údaje k ultimu mesiaca
1) Od 1. januára 1996 vrátane mien krajín, ktoré splnili článok VIII Dohody o MMF (CZK, ..atď.)