en en

Dáta za zvolené obdobie

PREHĽAD DEVÍZOVÝCH REZERV BANKOVÉHO SEKTORA

Dátum Devízové rezervy
NBS
Devízové rezervy
komerčných bánk1)
Devízové rezervy
celkom
31.01.1997 3434,4 2253,8 5688,2
28.02.1997 3471,7 2418,6 5890,3
27.03.1997 3453,1 2447,3 5900,4
30.04.1997 3346,9 2610,6 5957,5
30.05.1997 2974,0 2797,2 5771,2
30.06.1997 3018,7 3109,3 6128,0
31.07.1997 3009,5 3372,3 6381,8
28.08.1997 3181,0 3550,5 6731,5
30.09.1997 3150,9 3625,7 6776,6
31.10.1997 3410,9 3859,1 7270,0
28.11.1997 3446,0 3955,7 7401,7
31.12.1997 3284,9 3203,6 6488,5
Poznámka:
     Definitívne údaje k ultimu mesiaca
1) Od 1. januára 1996 vrátane mien krajín, ktoré splnili článok VIII Dohody o MMF (CZK, ..atď.)