en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v februári 2005

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 2 528,5 42,8 129 2 960,6 50,2 1 127 414,3 7,0 28 5 903,4 1 284
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 29 502,1 77,6 1 624 8 128,5 21,4 2 784 399,2 1,0 97 38 029,8 4 505
Devízový trh v SR okrem NBS 32 030,6 72,9 1 753 11 089,1 25,2 3 911 813,5 1,9 125 43 933,2 5 789