en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v októbri 2008

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 225,5 4,3 43 4 917,9 93,1 504 141,2 2,7 65 5 284,6 612
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 20 813,0 33,1 1 221 40 669,3 64,7 4 163 1369,4 2,2 1 615 62 851,7 6 999
Devízový trh v SR okrem NBS 21 038,5 30,9 1 264 45 587,2 66,9 4 667,0 1 510,6 2,2 1 680,0 68 136,3 7 611