en en

Rozklad obráteného indexu dostupnosti bývania

Obrátený index dostupnosti bývania SK – faktory

Jednotlivé komponenty je možné filtrovať klinutím na legendu grafu.

  • Metodika

    Index zobrazuje podiel disponibilného príjmu domácnosti a splátky úveru potrebného na kúpu bytu. Tiež zobrazuje vplyv zmien priemernej mzdy, úrokovej sadzby a ceny nehnuteľnosti. Pri obrátenom indexe znamená vyššia hodnota lepšiu dostupnosť nehnuteľností financovaných pomocou úveru na bývanie.

Obrátený index dostupnosti bývania SK

Jednotlivé komponenty je možné filtrovať klinutím na legendu grafu.