en en

Ukazovateľ úverovej kapacity

Ukazovateľ úverovej kapacity

Jednotlivé komponenty je možné filtrovať klinutím na legendu grafu.

  • Metodika

    Metóda úverovej capacity odhaduje ceny nehnuteľností na základe maximálneho možného objemu úveru, o ktorý môže domácnosť požiadať vzhľadom na jej štruktúru, disponibilný príjem a úspory, ako aj trhové úrokové sadzby, splatnosť úveru, výšku úverových splátok a aktuálne platné úverové limity. Dostupnosť bývania sa posudzuje porovnaním odhadnutej a realizovanej ceny nehnuteľností v danom štvrťroku. Čím bližšie sú realizované ceny k odhadnutým cenám, tým viac musí domácnosť s priemernou mzdou ísť na hranu úverových limitov aby si mohla kúpiť priemernú nehnuteľnosť.

Ukazovateľ úverovej kapacity podľa krajov
Bratislavský kraj (BA)

Jednotlivé komponenty je možné filtrovať klinutím na legendu grafu.

Trenčiansky kraj (TN)

Jednotlivé komponenty je možné filtrovať klinutím na legendu grafu.

Trnavský kraj (TT)

Jednotlivé komponenty je možné filtrovať klinutím na legendu grafu.

Nitriansky kraj (NR)

Jednotlivé komponenty je možné filtrovať klinutím na legendu grafu.

Žilinský kraj (ZA)

Jednotlivé komponenty je možné filtrovať klinutím na legendu grafu.

Banskobystrický kraj (BB)

Jednotlivé komponenty je možné filtrovať klinutím na legendu grafu.

Prešovský kraj (PO)

Jednotlivé komponenty je možné filtrovať klinutím na legendu grafu.

Košický kraj (KE)

Jednotlivé komponenty je možné filtrovať klinutím na legendu grafu.