en en

Termíny výmeny národných mien

Obchodné banky Národná banka Slovenska
mince do 30. júna 2009 do 2. januára 2014
pamätné mince do 30. júna 2009 bez časového obmedzenia
bankovky do 31. decembra 2009 bez časového obmedzenia

Pozn.: Keď aj po rokoch nájdete slovenské bankovky, v Národnej banke Slovenska Vám ich vymenia za tých istých podmienok ako 1. januára 2009, to znamená prepočítané konverzným kurzom a bezplatne.

Termíny výmeny pôvodnej národnej meny v centrálnych bankách eurozóny

Národná centrálna bankaVýmena bankoviekVýmena mincíKonverzný kurz
Belgickobez obmedzeniado 31. decembra 200440,3399
Nemeckobez obmedzeniabez obmedzenia1,95583
Gréckodo 1. marca 2012do 1. marca 2004340,750
Španielskobez obmedzeniabez obmedzenia166,386
Francúzskodo 17. februára 2012do 17. februára 20056,55957
Írskobez obmedzeniabez obmedzenia0,787564
Talianskodo 29. februára 2012do 29. februára 20121936,27
Luxemburskobez obmedzeniado 31. decembra 200440,3399
Holandsko1)do 1. januára 2032do 1. januára 20072,20371
Rakúskobez obmedzeniabez obmedzenia13,7603
Portugalskodo 28. februára 2022do 31. decembra 2002200,482
Fínskodo 29. februára 2012do 29. februára 20125,94573
Slovinskobez obmedzeniado 31. decembra 2016239,640
Cyprusdo 31. decembra 2017do 31. decembra 20090,585274
Maltado 31. januára 2018do 1. februára 20100,429300
Estónskobez obmedzeniabez obmedzenia15,6466
Lotyšskobez obmedzeniabez obmedzenia0,702804
Litvabez obmedzeniabez obmedzenia3,45280
Chorvátskobez obmedzeniado 31. decembra 20257,53450

Uvedené termíny sa týkajú výmeny v národných centrálnych bankách jednotlivých krajín. Výmena bankoviek a mincí zaniknutých národných mien je možná iba v krajine, v ktorej daná mena pred zavedením eura platila.

___________________________

1) De Nederlandsche Bank guldeny nevymieňa vo všetkých prípadoch. Guldeny získané z obchodnej činnosti po 27. januári 2002 sa už nevymieňajú. Viac informácií nájdete na internetovej stránke De Nederlandsche Bank.