en en

Termíny výmeny národných mien

Obchodné banky Národná banka Slovenska
mince do 30. júna 2009 do 2. januára 2014
pamätné mince do 30. júna 2009 bez časového obmedzenia
bankovky do 31. decembra 2009 bez časového obmedzenia

Pozn.: Keď aj po rokoch nájdete slovenské bankovky, v Národnej banke Slovenska Vám ich vymenia za tých istých podmienok ako 1. januára 2009, to znamená prepočítané konverzným kurzom a bezplatne.

Termíny výmeny pôvodnej národnej meny v centrálnych bankách eurozóny

Národná centrálna banka Výmena bankoviek Výmena mincí Konverzný kurz
Belgicko bez obmedzenia do 31. decembra 2004 40,3399
Nemecko bez obmedzenia bez obmedzenia 1,95583
Grécko do 1. marca 2012 do 1. marca 2004 340,750
Španielsko bez obmedzenia bez obmedzenia 166,386
Francúzsko do 17. februára 2012 do 17. februára 2005 6,55957
Írsko bez obmedzenia bez obmedzenia 0,787564
Taliansko do 29. februára 2012 do 29. februára 2012 1936,27
Luxembursko bez obmedzenia do 31. decembra 2004 40,3399
Holandsko1) do 1. januára 2032 do 1. januára 2007 2,20371
Rakúsko bez obmedzenia bez obmedzenia 13,7603
Portugalsko do 28. februára 2022 do 31. decembra 2002 200,482
Fínsko do 29. februára 2012 do 29. februára 2012 5,94573
Slovinsko bez obmedzenia do 31. decembra 2016 239,640
Cyprus do 31. decembra 2017 do 31. decembra 2009 0,585274
Malta do 31. januára 2018 do 1. februára 2010 0,429300
Estónsko bez obmedzenia bez obmedzenia 15,6466
Lotyšsko bez obmedzenia bez obmedzenia 0,702804
Litva bez obmedzenia bez obmedzenia 3,45280

Uvedené termíny sa týkajú výmeny v národných centrálnych bankách jednotlivých krajín. Výmena bankoviek a mincí zaniknutých národných mien je možná iba v krajine, v ktorej daná mena pred zavedením eura platila.

___________________________

1) De Nederlandsche Bank guldeny nevymieňa vo všetkých prípadoch. Guldeny získané z obchodnej činnosti po 27. januári 2002 sa už nevymieňajú. Viac informácií nájdete na internetovej stránke De Nederlandsche Bank.