en en

Oznam

Z dôvodu súčasnej epidemiologickej situácie Národná banka Slovenska neposkytuje osobné konzultácie pre finančných spotrebiteľov až do odvolania.

Podania je možné zaslať

1) elektronicky na adresu:

https://regfap.nbs.sk/skusky/podanie

2) poštou na adresu:

Národná banka Slovenska
Odbor ochrany finančných spotrebiteľov
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

Ďakujeme za porozumenie.