en en

Stredné školy

Vstupenkou na podujatie bolo úspešné absolvovanie on-line kvízu finančnej gramotnosti. V triede súťažil každý študent samostatne, ale zároveň sa jeho dosiahnuté body započítavali do hodnotenia celej triedy. Kritériom úspešnosti bol získaný priemerný počet bodov v kvíze za celú triedu. Pre každého študenta sme pripravili jedinečnú kombináciu otázok a odpovedí. Otázky vychádzali z reálnych životných situácií v oblasti finančnej gramotnosti a ochrany finančného spotrebiteľa. V kvíze si študenti preverili vedomosti a zručnosti a zároveň pri každej otázke našli vysvetlenie správnej odpovede. Cieľom bolo, aby si študenti rozšírili a potvrdili svoje znalosti. Celkovo sa do kvízu finančnej gramotnosti zapojilo 258 tried a kvíz nám vyplnilo 5107 žiakov.

Štyri najlepšie triedy sme pozvali do Národnej banky Slovenska, kde bol pripravený atraktívny program. Študenti sa stretli s najvyššími predstaviteľmi banky, zúčastnili sa interaktívneho vzdelávania, mohli sa zapojiť do rôznych súťaží a ďalších zaujímavých aktivít. A nakoniec tí najlepší z najlepších, žiaci septima A z Gymnázia z Nových Zámkov, si mohli pozrieť Bratislavu z 31. poschodia ústredia Národnej banky Slovenska!

Fotogaléria

Dohľad nad finančným trhom, Stredné školyDohľad nad finančným trhom, Stredné školyDohľad nad finančným trhom, Stredné školyDohľad nad finančným trhom, Stredné školyDohľad nad finančným trhom, Stredné školyDohľad nad finančným trhom, Stredné školyDohľad nad finančným trhom, Stredné školyDohľad nad finančným trhom, Stredné školyDohľad nad finančným trhom, Stredné školyDohľad nad finančným trhom, Stredné školyDohľad nad finančným trhom, Stredné školyDohľad nad finančným trhom, Stredné školyDohľad nad finančným trhom, Stredné školy

« späť