en en

Stredné školy

Vstupenkou na podujatie bolo úspešné absolvovanie on-line kvízu finančnej gramotnosti. V triede súťažil každý študent samostatne, ale zároveň sa jeho dosiahnuté body započítavali do hodnotenia celej triedy. Kritériom úspešnosti bol získaný priemerný počet bodov v kvíze za celú triedu. Pre každého študenta sme pripravili jedinečnú kombináciu otázok a odpovedí. Otázky vychádzali z reálnych životných situácií v oblasti finančnej gramotnosti a ochrany finančného spotrebiteľa. V kvíze si študenti preverili vedomosti a zručnosti a zároveň pri každej otázke našli vysvetlenie správnej odpovede. Cieľom bolo, aby si študenti rozšírili a potvrdili svoje znalosti. Celkovo sa do kvízu finančnej gramotnosti zapojilo 258 tried a kvíz nám vyplnilo 5107 žiakov.

Štyri najlepšie triedy sme pozvali do Národnej banky Slovenska, kde bol pripravený atraktívny program. Študenti sa stretli s najvyššími predstaviteľmi banky, zúčastnili sa interaktívneho vzdelávania, mohli sa zapojiť do rôznych súťaží a ďalších zaujímavých aktivít. A nakoniec tí najlepší z najlepších, žiaci septima A z Gymnázia z Nových Zámkov, si mohli pozrieť Bratislavu z 31. poschodia ústredia Národnej banky Slovenska!

Fotogaléria

« späť