en en

Stredné školy

„Finančná gramotnosť v súvislostiach“

Tematicky sa zameriavame na 3 oblasti z Národného štandardu finančnej gramotnosti, a to na účty, úvery a bezpečnosť platieb. Vzdelávanie je vedené formou prednášky v troch blokoch. Po každom bloku si študenti vedomosti, ktoré sme im odovzdali, prakticky otestujú pomocou online aplikácie getkahoot.it a na kontrolné otázky odpovedajú priamo cez svoje smartfóny.

Dohľad nad finančným trhom, Stredné školy
Dohľad nad finančným trhom, Stredné školy

Vzdelávanie je určené pre žiakov stredných škôl. Požiadavky o absolvovanie tohto zážitkového vzdelávania v priestoroch Národnej banka Slovenska v Bratislave zasielajte na adresu: info@nbs.sk. Odporúčaná veľkosť skupiny je do 100 žiakov.