en en

Kvíz finančnej gramotnosti

Text Kvíz: Máte finančnú gramotnosť v malíčku? a logo ochrany finančného spotrebiteľa

Národná banka Slovenska Vás víta v kvíze finančnej gramotnosti. Otázky vychádzajú z reálnych životných situácií v oblasti finančnej gramotnosti a ochrany finančného spotrebiteľa. Kvíz pozostáva z jedinečnej kombinácie 10 otázok, pričom každá otázka ponúka tri možné odpovede. Z ponúknutých odpovedí označte jednu správnu odpoveď. Po označení odpovede stlačte tlačidlo „Vyhodnotiť odpoveď“. Zistíte, či ste odpovedali správne alebo nesprávne. Zároveň si prečítate vysvetlenie a zdôvodnenie správnej odpovede. Keď odpovedi porozumiete, stlačením tlačidla „Pokračujte na ďalšiu otázku“ sa Vám zobrazí ďalšia otázka. Po vyhodnotení 10 otázky, stlačte tlačidlo „Skončiť a vyhodnotiť kvíz“ a dozviete sa počet dosiahnutý bodov v kvíze finančnej gramotnosti, ako aj s celkový čas zodpovedania otázok.

Prajeme Vám veľa šťastia a správnych odpovedí v kvíze finančnej gramotnosti.

Spustiť kvíz