en en

Základné školy

(žiaci II. stupňa základných škôl a 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií)

Vstupenkou na podujatie bolo vymyslieť krátky slogan, ktorý mohol byť aj graficky zobrazený, na tému: Ako sa má správať zodpovedný (finančný) spotrebiteľ? – čo si konkrétne pod týmto pojmom predstavujete?

Súťaž bola určená pre kolektívy a prihlásilo sa do nej 233 tried z celého Slovenska. Svoje graficky spracované slogany nám poslalo 176 tried. Slogany a ich výtvarné zobrazenia sme vystavili v Národnej banke Slovenska.

Fotogaléria súťažných prác

Dohľad nad finančným trhom, Základné školyDohľad nad finančným trhom, Základné školyDohľad nad finančným trhom, Základné školyDohľad nad finančným trhom, Základné školyDohľad nad finančným trhom, Základné školyDohľad nad finančným trhom, Základné školyDohľad nad finančným trhom, Základné školyDohľad nad finančným trhom, Základné školyDohľad nad finančným trhom, Základné školyDohľad nad finančným trhom, Základné školyDohľad nad finančným trhom, Základné školyDohľad nad finančným trhom, Základné školyDohľad nad finančným trhom, Základné školy

Štyri vybrané triedy sme pozvali do Národnej banky Slovenska, kde bol pre nich pripravený atraktívny program. Žiaci sa stretli s najvyššími predstaviteľmi banky, zúčastnili sa interaktívneho vzdelávania, mohli sa zapojiť do rôznych súťaží a ďalších zaujímavých aktivít. A nakoniec tí najlepší z najlepších, žiaci IX.A ZŠ P.O.Hviezdoslava z Veľkých Kapušian, si mohli pozrieť Bratislavu z 31. poschodia ústredia Národnej banky Slovenska!

Fotogaléria

Dohľad nad finančným trhom, Základné školyDohľad nad finančným trhom, Základné školyDohľad nad finančným trhom, Základné školyDohľad nad finančným trhom, Základné školyDohľad nad finančným trhom, Základné školyDohľad nad finančným trhom, Základné školyDohľad nad finančným trhom, Základné školyDohľad nad finančným trhom, Základné školyDohľad nad finančným trhom, Základné školyDohľad nad finančným trhom, Základné školyDohľad nad finančným trhom, Základné školyDohľad nad finančným trhom, Základné školyDohľad nad finančným trhom, Základné školyDohľad nad finančným trhom, Základné školyDohľad nad finančným trhom, Základné školyDohľad nad finančným trhom, Základné školy

« späť