en en

Základné školy

(žiaci II. stupňa základných škôl a 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií)

Vstupenkou na podujatie bolo vymyslieť krátky slogan, ktorý mohol byť aj graficky zobrazený, na tému: Ako sa má správať zodpovedný (finančný) spotrebiteľ? – čo si konkrétne pod týmto pojmom predstavujete?

Súťaž bola určená pre kolektívy a prihlásilo sa do nej 233 tried z celého Slovenska. Svoje graficky spracované slogany nám poslalo 176 tried. Slogany a ich výtvarné zobrazenia sme vystavili v Národnej banke Slovenska.

Fotogaléria súťažných prác

Štyri vybrané triedy sme pozvali do Národnej banky Slovenska, kde bol pre nich pripravený atraktívny program. Žiaci sa stretli s najvyššími predstaviteľmi banky, zúčastnili sa interaktívneho vzdelávania, mohli sa zapojiť do rôznych súťaží a ďalších zaujímavých aktivít. A nakoniec tí najlepší z najlepších, žiaci IX.A ZŠ P.O.Hviezdoslava z Veľkých Kapušian, si mohli pozrieť Bratislavu z 31. poschodia ústredia Národnej banky Slovenska!

Fotogaléria

« späť