en en

Zrážky (haircuts) platné od 01.05.2004

Zostatková splatnosť CP Výška zrážky v %
CP s fixným
kupónom
CP s nulovým
kupónom
CP s variabilným
kupónom
do 1 roka 2,0 2,0 2,0
od 1 do 3 rokov 3,0 3,0 2,0
od 3 do 5 rokov 4,0 4,5 2,0
od 5 do 7 rokov 4,5 5,0 2,0
od 7 do 10 rokov 5,5 6,0 2,0
nad 10 rokov 6,5 10,0 2,0