en en

Štruktúra aktív a zrážok (haircuts)

Akceptovateľné aktíva Ocenenie Zrážky (haircuts)
Nástroje centrálnej vlády SR Nástroje NBS Nástroje obchodných bánk
Likviditná
kategória I 1)
Štátne pokladničné poukážky (ŠPP);
Štátne dlhopisy (ŠD);
Pokladničné poukážky NBS (PP NBS) Trhová cena
(ak nie, potom teoretická cena určená NBS)
Platné od 1.5.2004
Platné od 31.3.2006
Platné od 3.11.2008
Likviditná
kategória II 2)
Likviditná
kategória III 3)
Hypotekárne záložné listy Trhová cena
(ak nie, potom teoretická cena určená NBS)
Platné od 3.11.2008
Likviditná
kategória IV 2)

Vysvetlivky:

  1. BR NBS na rokovaní dňa 28. 4. 2004 rozhodla o zavedení zrážok k trhovému oceneniu aktív akceptovaných v obchodoch s NBS.
  2. O ďalších akceptovateľných aktívach a o výške zrážok k nim rozhodne NBS operatívne.
  3. BR NBS na rokovaní dňa 28. 10. 2008 schválila akceptovanie hypotekárnych záložných listov ako akceptovateľných aktív pri výkone operácií menovej politiky od 3. 11. 2008.