en en

Zrážky (haircuts) platné od 31.03.2006

Zostatková splatnosť CP Výška zrážky v %
CP s fixným
kupónom
CP s nulovým
kupónom
CP s variabilným
kupónom
do 1 roka 1,5 1,5 1,5
od 1 do 3 rokov 2,5 2,5 1,5
od 3 do 5 rokov 3,5 4,0 1,5
od 5 do 7 rokov 4,0 4,5 1,5
od 7 do 10 rokov 5,0 5,5 1,5
nad 10 rokov 6,5 9,5 1,5