en en

Dôležitosť cenovej stability

Udržiavanie stabilných cien predstavuje najlepší spôsob, akým môžu centrálne banky prispievať k zvyšovaniu blahobytu jednotlivcov. Stabilné ceny pomáhajú zabezpečiť hospodársky rast a stabilnú zamestnanosť a poskytujú istotu, že peniaze, ktoré dnes máte v peňaženke, budú mať zajtra viac-menej rovnakú hodnotu ako dnes. Naopak dlhšie obdobia nadmernej inflácie či deflácie majú negatívny vplyv na vývoj hospodárstva.

Európska centrálna banka má za cieľ udržať ročnú mieru inflácie (meranú pomocou harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien, HICP) na zvolenej nízkej, ale kladnej hodnote:

  • Inflácia na úrovni 2 % v strednodobom horizonte je považovaná za dostatočne vysokú, aby chránila ekonomiku pred hrozbou deflačnej pasce (špirálou klesajúcich cien). Hoci sa klesajúce ceny z pozície spotrebiteľa môžu zdať ako priaznivý vývoj, nepretržité a všeobecné klesanie cien v hospodárstve, ktorého príčinou nie je zefektívnenie produkcie, je spravidla sprevádzané hospodárskym úpadkom. Ak spotrebitelia očakávajú, že cena produktu v budúcnosti klesne, tak jeho kúpu odložia. Ak bude takto postupovať každý, podniky začnú mať ťažkosti s predajom svojich produktov. V dôsledku klesajúceho dopytu môžu byť nútené znížiť alebo zmraziť mzdy, či dokonca znížiť stav personálu, čo povedie k nárastu nezamestnanosti. Hospodárska aktivita sa začne spomaľovať, alebo klesať, pretože spotrebitelia a podniky obmedzujú svoje výdavky a investície.
  • Inflácia na úrovni 2 % v strednodobom horizonte je tiež dostatočne vysoká, aby sa firmy, odvetvia či národné ekonomiky, ktoré sa dostanú do menších problémov, mohli vysporiadať s nimi bez toho, aby museli znižovať platy. Znižovanie nominálnych miezd je v praxi problematické. Mierna inflácia pomáha ukrojiť z rastu reálnych nákladov a zlepšiť konkurencieschopnosť. Alternatívou je nižšia a menej stabilná zamestnanosť.
  • Inflácia na úrovni 2 % v strednodobom horizonte je považovaná zároveň za dostatočne nízku, aby ochránila ekonomiku pred veľmi vysokou infláciu. Výsledkom vysokej inflácie môže byť špirála rastu cien, strata dôvery v menu a jej znehodnocovanie. Dochádza tým k znižovaniu kúpnej sily, čo znamená, že za svoje peniaze si už nebudete môcť kúpiť toľko ako predtým. Následné opatrenia na opätovné zníženie inflácie si vyžadujú veľké reštrikcie, čo je pre obyvateľov a podniky veľmi bolestivé.

Podrobnejšie na: https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/stableprices.sk.html