en en

Úloha NBS

Úlohou Národnej banky Slovenska, ako člena Eurosystému, je podieľať sa na spoločnej menovej politike, ktorú v eurozóne určuje Európska centrálna banka. Guvernér Národnej banky Slovenska je členom Rady guvernérov, teda rozhodovacieho orgánu ECB, ktorý je zodpovedný za formuláciu menovej politiky pre celú eurozónu. Podľa zakladajúcej zmluvy Európskeho spoločenstva, primárnym cieľom jednotnej menovej politiky je udržiavanie cenovej stability, ktorá prispieva k tvorbe priaznivého ekonomického prostredia a vytvára podmienky pre vyššiu zamestnanosť a udržateľný rast ekonomiky v strednodobom horizonte.