en en

PTK - Organizácia podujatia EFA 2024 – European Finance Association, 51st Annual Meeting - ukončené

Účel PTK

Národná banka Slovenska plánuje verejné obstarávanie na realizáciu zákazky „Organizácia podujatia EFA 2024 – European Finance Association, 51st Annual Meeting“.

Národná banka Slovenska týmto informuje oprávnené hospodárske subjekty o plánovanom postupe verejného obstarávania a o uskutočnení odborných konzultácií s cieľom overiť reálnosť, objektívnosť a primeranosť požiadaviek verejného obstarávateľa na plnenie predmetu zákazky plánovaného postupu verejného obstarávania tak, aby celý proces prebehol transparentným spôsobom.

Účelom PTK je stanovenie objektívnych, primeraných a transparentných parametrov a požiadaviek na predmet zákazky a tiež ďalších dôležitých skutočností plánovaného postupu verejného obstarávania.

V uvedenej súvislosti Národná banka Slovenska vyzýva oprávnené hospodárske subjekty na účasť na prípravných trhových konzultáciách, ktoré budú realizované formou písomnej komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty s kontaktnou osobou verejného obstarávateľa v termíne do 25.01.2024 a budú pokračovať ďalším kolom formou osobnej účasti na PTK v priestoroch sídla NBS v termíne 29.01.2024 o 13.00. hod.

Spôsob komunikácie

Písomná komunikácia prostredníctvom elektronickej pošty – pavel.bachor@nbs.sk a následne osobná komunikácia v priestoroch NBS.

Priebeh PTK

Od účastníkov v PTK sa očakáva v 1. kole predloženie odpovedí na otázky uvedené v prílohe č. 3 Výzvy a ich zaslanie do 25.01.2024, 12:00 hod.

V prípade Vášho záujmu o osobnú účasť na PTK, prosím nahláste sa (názov spoločnosti, počet jej zástupcov a ich meno) prostredníctvom e-mailu: pavel.bachor@nbs.sk. Účasť na osobných PTK nie je podmienená zaslaním písomných odpovedí, pre verejného obstarávateľa sú však Vaše písomné odpovede na zverejnené otázky žiaduce.

PTK sú ukončené. Verejný obstarávateľ zverejnil anonymizované odpovede účastníkov z písomnej časti PTK a zápisnicu z priebehu ústnej časti PTK zo dňa 29.01.2024.

Ďakujeme za Vašu účasť.

PTK_Výzva_Organizácia podujatia EFA 2024.pdf

197.91 kB

Príloha č. 1_PTK_Opis predmetu zákazky_denná časť.pdf

368.75 kB

Príloha č. 2_PTK_Opis predmetu zakazky_večerná časť.pdf

247.54 kB

Príloha č. 3_PTK_Otázky.pdf

159.91 kB

Príloha č. 4_PTK_Kritériá a podmienky účasti.pdf

138.5 kB

Zápisnica z PTK_29.01.2024.pdf

189.95 kB

PTK_písomná časť_odpovede účastníkov.pdf

292.29 kB